Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Kondansatörler tasarımları itibariyle yağ-reçine bazlı veya kuru tip şekilde üretilebilmektedir.

Yağlı tip kondansatörler, üretim teknolojisine bağlı olarak zamanla yağ sızıntısı yapabilmektedir ve bu nedenle yatay şekilde montajı önerilmemektedir.

Kuru tip kondansatörler ise yağ vb. türevleri içermediğinden, yatay montajlarda sızıntı riski oluşturmamaktadır.

ENTES ürün gamında bulunan;

 • CXD, CMD, CF, CM ve C10 serisi kondansatörler kuru tip kondansatörler olup, yatay montaja uygundur.
 • C100 serisi kondansatörler yağ-reçine bazlı olmasına rağmen (ENT.C100-50 kVAr (üçgen tip) kuru tip kondansatördür) özel teknolojileri sayesinde yatay montaja uygundur.

Özetle; ENTES ürün gamında bulunan tüm kondansatör serileri panolarda yatay şekilde de kullanılabilmektedir.

RGA/RGSR reaktif güç kontrol rölelerinde, “Current1” ve “Current2” olmak üzere 2 adet akım trafosu girişi bulunmaktadır.

Ana şalter üzerine montaj yapılan akım trafolarının “Current1” girişine bağlanması gerekmektedir. “Current2” girişine ise “kontaktör yapışma alarmı” gibi özel fonksiyonların kullanımı için kompanzasyon şalteri altına montajı yapılan akım trafoları bağlanmalıdır.

Eğer; ana şalter üzerine montaj yapılan akım trafoları “Current2” girişine bağlanırsa, RGA/RGSR Serisi reaktif güç kontrol röleleri “Bağlantı Düzeltme” işlemi yaparken “Bağlantı Tespit Edilemedi” hatasını verir.

Bağlantı “Current1” girişine yapılarak “Bağlantı Düzeltme” işlemi sorunsuz şekilde tamamlanabilir.

RGA/RGSR ve RGP Serisi reaktif güç kontrol rölelerinde, ölçüm girişinin yanı sıra cihazın kendi enerji ihtiyacını karşılayan yardımcı besleme girişi bulunmaktadır.

Yardımcı besleme bağlantısı yapılarak donanımın enerjilendirilmesi sağlanabilir.

Endüktif yük sürücülerinin hata vermesine (LED’ler sürekli yanıp söner) neden olan konuların başında, nötr bağlantı ucunun bağlanmamış veya yanlış klemense bağlanmış olması gelmektedir. Bununla birlikte şönt reaktörlerin hiç tanıtılmamış veya yanlış tanıtılmış olması da SVC sistemin düzgün çalışmamasına ve endüktif yük sürücüsünün hata vermesine neden olan etmenlerdendir.

Endüktif yük sürücüsünün klemens bağlantıları kontrol edilip, şönt reaktörler tekrar tanıtılarak yaşanan sorun ortadan kaldırılabilir.

Kapasitif reaktif oranların yüksek olduğu işletmelerde şönt reaktör kullanılması gerektiği söylenebilir fakat sadece elektrik faturasına bakarak, sisteme ilave edilecek şönt reaktör değeri konusunda bir öngörü yapmak sağlıklı bir yöntem değildir.

Daha doğru bir tespit için; 3 gün süresince, elektrik sayacından sabah 08.00 ve akşam 18.00 de olmak üzere günde iki kez endeks değerlerinin alınması gerekir. Ardından bu endeks değerleri yorumlanarak sisteme ilave edilecek şönt reaktör kapasiteleri belirlenebilir.

İşletmelerde hem endüktif hem kapasitif yükler olması ve bu yüklerin değişken olması durumunda ise uygulanacak en uygun çözüm SVC sistemidir.

RGSR veya RGP-SR serisi reaktif güç kontrol rölesi, endüktif yük sürücü, kondansatörler ve şönt reaktörlerden oluşan SVC sistemi hem endüktif hem de kapasitif reaktif oranların yasal sınırlar içerisinde tutulmasını sağlar.

Gerilim değerlerinin yanlış gösterilmesi durumunda öncelikle kontrol edilmesi gereken 2 konu vardır;

 • Gerilim trafosu kullanılmıyorsa, ayarlardan gerilim trafosu “pasif” olarak işaretlenmiş olmalıdır.
 • Gerilim ve nötr uçlarının doğru klemenslere bağlanmış olduğundan emin olunmalıdır. En çok yapılan hata nötr ucunun 4.gerilim girişine bağlanmasıdır, nötr bağlantısı nötr klemensine (16) yapılmalıdır.

LED ekranlı şebeke analizörlerinde fabrika çıkışlı iki adet enerji sayacı bulunmaktadır. Bu 2 ayrı sayaç cihazlarda bulunan dijital giriş özelliği sayesinde, şebeke ile jeneratör tüketimlerinini birbirinden ayırmak için kullanılır.

1.Enerji Sayacı
1-I : Import aktif enerji (kWh)
1-E : Export aktif enerji (kWh)
1-L: İndüktif reaktif enerji (kVArh)
1-C: Kapasitif reaktif enerji (kVArh)

2. Enerji Sayacı
2-I : Import aktif enerji (kWh)
2-E : Export aktif enerji (kWh)
2-L: İndüktif reaktif enerji (kVArh)
2-C: Kapasitif reaktif enerji (kVArh)

Import aktif enerji, şebeke veya jeneratör den tüketilen enerjiyi göstermektedir.

Export aktif enerji, solar uygulamaları vb. gibi elektrik üretimi yapılan tesislerde şebeke besleniyorsa bu enerji miktarını yazacaktır.

İndüktif ve Kapasitif reaktif enerjiler ise tüketilen reaktif enerjilerin ayrı ayrı gösterildiği kısımlardır.

Bu sayaçların çalışma prensibi şu şekildedir;

Cihazdaki 2 enerji sayacı fabrika çıkışlı olarak "ON" durumundadır ve her koşulda iki sayaçta sayar. (Eng Cnt menüsünden kontrol edilebilir).

Senaryo - 1

İşletme elektriği sadece şebekeden alıyor, jeneratör kullanmıyorsa iki sayaç beraber sayacaktır, burada bazı işletmeler sadece 1. enerji sayacından değer okumak istediklerini, 2. enerji sayacında da benzer değerler gördüklerinde karışıklık yaşadıklarını ifade edebilmektedir. Bunu çözmek adına;

 • Cihaz içinde “Eng Cnt” menüsüne gidilir ve “SET” tuşu ile giriş yapılır.
 • “E-1” ve “E-2” alt menüleri görülür, burada “E-2” alt menüsüne gidilip “SET” tuşuna basılır, çıkan bir alt menüde “E-1” seçilir.
 • “ESC” ile “SAU E SEt yES” uyarısı gözükene kadar üst menüye çıkılır, burada “YES” seçilir ve ayarlar kaydedilir.

Böylece şebekeden elektrik tüketen bir işletmede, sadece 1. enerji sayacı değerleri yazacaktır, 2. enerji sayacı artık yazmayacaktır.

Senaryo - 2

İşletme elektriği bazen şebekeden bazen jeneratörden alıyor, bu yüzden şebeke ile jeneratörün tüketimlerini ayrı ayrı gösterilmesini istiyorsa; 1. enerji sayacı sadece şebekeden tüketimi, 2. enerji sayaç ise sadece jeneratörden tüketimi gösterecek şekilde ayarlayabiliriz.

LED ekranlı şebeke analizörlerinde fabrika çıkışı olarak 2 adet 12-48 V DC besleme ile çalışan dijital girişler bulunmaktadır.

Jeneratör aktif olduğunda kontağını çekecek rölenin çıkışına 12-48 V DC değerlerinde bir güç kaynağı bağlanır. Bu güç kaynağını cihazın dijital girişine bağlantısını yaptıktan sonra aşağıdaki adımlar izlenir;

 • Cihaz içinde “Eng Cnt” menüsüne gidilir ve “SET” tuşu ile giriş yapılır.
 • “Eng Cnt E-1” ve “Eng Cnt E-2” alt menüleri görülür.
 • “Eng Cnt E-1” alt menüsüne seçilip, “SET” tuşuna basılır. Çıkan bir alt menüde “E-2” seçilir.
 • “ESC” tuşuna basılıp, üst menüye dönülür.
 • Yukarı yada aşağı tuşuna basıp “Eng Cnt E-2” menüsü seçilip, “SET” tuşuna basılır. Çıkan bir alt menüde eğer birinci dijital giriş aktif edilmişse “I -1” , ikinci dijital giriş aktif edilmişse “I – 2” seçilir.
 • ESC ile SAU E SEt yES uyarısı gözükene kadar üst menüye çıkılır, burada YES seçilir ve ayarlar kaydedilir.

Böylece cihaz artık elektriği şebekeden aldığında tüketimi 1. enerji sayacına yazacaktır, dijital giriş aktif olduğunda yani jeneratör çalışmaya başladığında ise 1. enerji sayacını durdurup, tüketimi 2. enerji sayacına yazılacaktır.

Bu sayede şebeke ve jeneratör tüketimleri farklı sayaçlara yazılarak birbirlerinden ayrı analiz edilmeleri sağlanabilecektir.

EPR serisi enerji ve güç ölçerler, X/5 akım trafosuna uyumlu modeller ve CT-25 akım trafosuna uyumlu modeller olmak üzere 2 farklı versiyona sahiptir.

Eğer kullandığınız donanımda akım trafosu primer değeri giriş menüsü yok ise cihazınız CT-25 akım trafosu ile kullanıma uygundur. CT-25 akım trafosu temin edebilir veya X/5 akım trafosu ile uyumlu bir donanım satın alabilirsiniz.

Eğer gerilim trafosu kullanılmıyor ama donanım ayarlarından bir gerilim trafosu değeri tanımlanmış ise multimetre üzerinde gösterilen gerilim değeri gerçeği yansıtmayacaktır.

Gerilim trafosu kullanılmayan durumda ayarlar menüsünden gerilim trafosu değeri “1” olarak seçilmelidir.

Ampermetrenin çekilen akım değerlerini yanlış göstermesinin en önemli nedeni akım trafosu oranının yanlış girilmiş olmasıdır.

Bu durumda yapılması gereken; öncelikle kullanılan akım trafosunun primer akım değerini kontrol etmektir. Örneğin; kullanılan akım trafosu 100/5 bir model ise primer akım değeri 100A’dir. Sonraki adımda ampermetrenin ayar menüsünden primer akım değerinin 100 olarak girilmiş olduğuna emin olmak gerekmektedir.

Basarili
Basariyla tamamlandi
Uyari
Bir uyari ile karsilasildi.
Hata
Bir hata ile karsilasildi.